Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Pułąwach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEPIS PRAWAKLAUZULA INFORMACYJNA 2

Partner

Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu został wyróżniony

Za nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa , w trakcie której odbyło się kilkaset wydarzeń kulturalnych,wpisujących się w tegoroczne hasło przewodnie „Polski splot”. Doceniając nasze zaangażowanie oraz wkład pracy w popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu został wyróżniony za zorganizowane wydarzenia. 19 listopda w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Gala podsumowująca 27. edycję EDD na którą otrzymaliśmy zaproszenie. W Gali będzie uczestniczył Pan Zbigniew Barankiewicz – dyrektor GOK , który odebierze wyróżnienie dla naszego Ośrodka Kultury.

W dzień Narodowego Święta Niepodległości, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem w Gołębiu na Skwerze Niepodległej, wzniesionym w 1930 r. ku czci bohaterów walczących o wolność Ojczyzny.

zapraszamy na wystawę fotografii pt.
„Cztery pory roku ".
Tematyka wystawy ma celu pokazanie piękna przyrody zmieniajacej się wraz ze zmianą pór roku.
Jest to prezentacja zbioru fotografii pejzażowych oraz makrofotografii wykonanych w gminie Puławy.
Wystawa będzie dostepna w dniach 16 -30.11.2019r w GOK
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS - WYSTAWA MODELI KARTONOWYCH
O GRAND PRIX DYREKTRA GOK W GOŁĘBIU

7-8 grudnia 2019
Świetlica wiejska w Gołębiu
ul. Puławska 8
Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie RODO opiekun
Oświadczenie RODO uczestnik
Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego oswiadczenia RODO opiekuna!
Zapisy na zajęcia
BEZPŁATNE
ZAJĘCIA
TEATRALNE
MUZYCZNE
PLASTYCZNE
FOTOGRAFICZNE
W Świetlicy GOK
w Górze Puławskiej,
ul. Koziennicka 15

Zajęcia w roku szkolnym odbywają wg harmonogramu:

MUZYCZNE

GOK- środa, godz.14:00 -17:00 śpiewający seniorzy / kabaret 50+

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – wtorek – godz. 14.00 - 18:00

Świetlica GOK w Borowej – czwartek –godz.14:00 - 18:00

PLASTYCZNE

GOK – czwartek –godz.15:00 -17:00

Świetlica GOK w Górze Puławskiej- piątek- godz.14:00 -15:30

Świetlica GOK w Borowej- środa –godz.15:30 -17:00

TEATRALNE

GOK – piątek – godz.16:00 - 17:30

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – środa- godz.16:00 -17:30

Świetlica GOK w Borowej – wtorek –godz.14.00 -15:30

MODELARSKIE

GOK – czwartek- godz.18.00

Świetlica GOK w Borowej – wtorek –godz.16.00 -18:00

- czwartek- godz.16.00 -18:00

FOTOGRAFICZNE

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – czwartek – godz. 14.00 - 15:30

Świetlica GOK w Borowej – piątek –godz.14:00 - 15:30