Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEPIS PRAWAKLAUZULA INFORMACYJNA 2

Partner

zapraszamy na
„Wystawę rysunków Marcina Kościelaka
Z życia wędrownego portrecisty”
12-27 grudnia 2019 r.
Marcin Kościelak jest artystą rysownikiem; jego pozytywna energia i doskonałe portrety oczarowują każdego kto je zobaczy, dzięki temu Marcin utrzymuje się wyłącznie ze swojej sztuki; żyje niekonwencjonalnie bez stałego miejsca zamieszkania, jego ulubione lokalizacje to Kazimierz Dolny i Zakopane; dla niego priorytetowe są sprawy duchowe oraz bliski kontakt z naturą.

Marcin Kościelak - Wędrowny Portrecista

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS - WYSTAWA MODELI KARTONOWYCH
O GRAND PRIX DYREKTRA GOK W GOŁĘBIU

7-8 grudnia 2019
Świetlica wiejska w Gołębiu
ul. Puławska 8
Komunikat

6 grudnia w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbył się I Powiatowy Dzień Wolontariatu. Wydarzenie, zainspirowane przez starostę Danutę Smagę, miało na celu zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie idei wolontariatu we współczesnym świecie. Podczas imprezy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Wolontariat - chodź z nami".
III Miejsce na podium zajęła nasza podopieczna
Partycja Kamola
za pracę pt.
Serce wolonatriusza.

Marcin Kościelak jest artystą rysownikiem; jego pozytywna energia i doskonałe portrety oczarowują każdego kto je zobaczy, dzięki temu Marcin utrzymuje się wyłącznie ze swojej sztuki; żyje niekonwencjonalnie bez stałego miejsca zamieszkania, jego ulubione lokalizacje to Kazimierz Dolny i Zakopane; dla niego priorytetowe są sprawy duchowe oraz bliski kontakt z naturą.
Marcin Kościelak jest artystą rysownikiem; jego pozytywna energia i doskonałe portrety oczarowują każdego kto je zobaczy, dzięki temu Marcin utrzymuje się wyłącznie ze swojej sztuki; żyje niekonwencjonalnie bez stałego miejsca zamieszkania, jego ulubione lokalizacje to Kazimierz Dolny i Zakopane; dla niego priorytetowe są sprawy duchowe oraz bliski kontakt z naturą.
Marcin Kościelak jest artystą rysownikiem; jego pozytywna energia i doskonałe portrety oczarowują każdego kto je zobaczy, dzięki temu Marcin utrzymuje się wyłącznie ze swojej sztuki; żyje niekonwencjonalnie bez stałego miejsca zamieszkania, jego ulubione lokalizacje to Kazimierz Dolny i Zakopane; dla niego priorytetowe są sprawy duchowe oraz bliski kontakt z naturą.

Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu został wyróżniony

Za nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa , w trakcie której odbyło się kilkaset wydarzeń kulturalnych,wpisujących się w tegoroczne hasło przewodnie „Polski splot”. Doceniając nasze zaangażowanie oraz wkład pracy w popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu został wyróżniony za zorganizowane wydarzenia. 19 listopda w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Gala podsumowująca 27. edycję EDD na którą otrzymaliśmy zaproszenie. W Gali uczestniczył Pan Zbigniew Barankiewicz – dyrektor GOK , który odebrał wyróżnienie dla naszego Ośrodka Kultury.

Zapisy na zajęcia
BEZPŁATNE
ZAJĘCIA
TEATRALNE
MUZYCZNE
PLASTYCZNE
FOTOGRAFICZNE
W Świetlicy GOK
w Górze Puławskiej,
ul. Koziennicka 15

Zajęcia w roku szkolnym odbywają wg harmonogramu:

MUZYCZNE

GOK- środa, godz.14:00 -17:00 śpiewający seniorzy / kabaret 50+

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – wtorek – godz. 14.00 - 18:00

Świetlica GOK w Borowej – czwartek –godz.14:00 - 18:00

PLASTYCZNE

GOK – czwartek –godz.15:00 -17:00

Świetlica GOK w Górze Puławskiej- piątek- godz.14:00 -15:30

Świetlica GOK w Borowej- środa –godz.15:30 -17:00

TEATRALNE

GOK – piątek – godz.16:00 - 17:30

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – środa- godz.16:00 -17:30

Świetlica GOK w Borowej – wtorek –godz.14.00 -15:30

MODELARSKIE

GOK – czwartek- godz.18.00

Świetlica GOK w Borowej – wtorek –godz.16.00 -18:00

- czwartek- godz.16.00 -18:00

FOTOGRAFICZNE

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – czwartek – godz. 14.00 - 15:30

Świetlica GOK w Borowej – piątek –godz.14:00 - 15:30