Partner

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej - Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Bohaterowie

Szkoła Podstawowa w Borowej zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej "Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Bohaterowie". Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z wirusem SarsCov-2 zmianie ulega tegoroczna formuła konkursu, którego przedmiotem w bieżącej edycji będzie wykonanie lapbooka (teczki kreatywnej) lub stworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą programu Microsoft Power Point, poświęconych postaci wybranego Żołnierza Niezłomnego, wydarzeniu (bitwa lub przeprowadzona akcja), czy innemu zagadnieniu historycznemu lub społecznemu dotyczącemu ideałów i postaw Żołnierzy Niezłomnych.
Przy realizacji przedsięwzięcia szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Posła na Sejm RP – prof. Krzysztofa Szulowskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk, Starosty Puławskiego – Danuty Smagi, Wójta Gminy Puławy – Krzysztofa Brzezińskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Grupy Azoty Puławy. Z kolei tygodnik „Wspólnota Puławska” objął to wydarzenie patronatem medialnym.
Termin zgłaszania uczestników i przesyłania prac konkursowych upływa 23 lutego 2021 r.
U W A G A !
W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
w dniach od 7 listopada do 15 marca 2021 r. następuje czasowe zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu w następujący sposób:
 
  • Wszystkie zajęcia i próby dla poszczególnych grup (dzieci, młodzież, dorośli) w w/w terminie zostają odwołane,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu w w/w okresie będzie czynny w godzinach 8.00-16.00,
  • W w/w okresie zostają czasowo zamknięte Świetlice GOK w Górze Puławskiej i Borowej,
  • Kontakt w sprawach niecierpiących zwłoki lub w celu umówienia wizyty z pracownikami/dyrektorem GOK wyłącznie telefoniczny pod nr Tel: 81 881 32 22, oraz przez e-mail: gokgolab@wp.pl

W różnych sytuacjach, jakie stawia przed nami codzienność, profesjonalna pomoc prawnika może okazać się nieodzowna. Co jednak, gdy osoba potrzebująca porady nie jest w stanie ponieść jej kosztów? Z pomocą mieszkańcom powiatu puławskiego przychodzi sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Tylko w pierwszym kwartale tego roku, z darmowej wizyty u prawnika skorzystały 442 osoby a z poradnictwa obywatelskiego 37 osób.

Pomoc prawna jest udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii nieodpłatne poradnictwo prawne na obszarze powiatu puławskiego udzielane jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbywa się po przesłaniu na adres e-mail: jsmich@pulawy.powiat.pl wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). W przypadku braku dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr tel. 609 009 469.