Partner

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

WYSTAWA ONLINE WIELKANOCNEJ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu ogłosił konkurs na najładniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Zwykle prezentowaliśmy wszystkie zgłoszone prace w Niedzielę Palmową, w tym roku serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy ONLINE prac biorących udział w konkursie. Dodatkowo jako ciekawostka jedna pisanka poza konkursem którą przyniosła nam mieszkanka Gołębia Pani Halina Osiak.
Protokół z konkursu

Autorom nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które ufundował GOK w Gołębiu.

Serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.

Tegoroczne prace prezentują wysoki poziom artystyczny i staranność wykonania.

Nauczycielom i opiekunom gratulujemy pomysłowości oraz zainteresowania kultura i tradycją.

Odbiór nagród wraz z pracami w dniu 9 kwietnia w godz.8.00 – 16.00.WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNEJ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

Dzieci w wieku przedszkolnym
Pisanka tradycyjna

Emilia Wiśniewska /PPP w Borowej/

Nela Michalska /PPP w Borowej/

Alicja Charlińska /PPP w Borowej/

Grzegorz Skoczek /PPP w Borowej/

Pisanka współczesna

Alicja Cieślak / Przedszk. w G. Puławskiej/

Natalia Osiak / Przedszk. W G. Puławskiej/

Małgosia A. / Przedszk. W Gołębiu/

Patrycja R. / Przedszkole w Gołębiu/

Szymon A. /Przedszk.w Gołębiu./

Wyróżniono prace dzieci z Oddziału w Wólce Gołębskiej

Palma tradycyjna

Franciszek Sulima / Przedszk. G.Puławskiej/

Alicja Charlińska / PPP w Borowej/

Nikodem G. /Przedszk. W Gołębiu/

Tosia M. / Przedszk. W Gołębiu/

Natalia Ł. / Przedszkole w Gołębiu/

Olek K. /Przedszkole w Gołębiu/

Patrycja R. /Przedszkole w Gołębiu/

Franciszek Makuch / Przedszk. W G. Puławskiej


Palma współczesna

Zofia Czerska / Przedszk. W G.Puławskiej/

Uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
Palma tradycyjna
Zuzia Gracz /SP Borowa/
Palma współczesna
Jakub Kozdrój/ SP Gołąb/

Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII

Pisanka tradycyjna

Eryk Łuka / SP Gołąb/


Dorośli
Pisanka tradycyjna
Patrycja Marzysz /Skoki/

Pisanka współczesna

Ewa Kruk /Gołąb/

Jakub Kowalczyk / Borowa/

Gosława Kowalczyk / Borowa/

Grażyna Kowa / Borowa/


Palma tradycyjna

Edyta Marzysz / Skoki/

Palma współczesna
Ewa Kruk / Gołąb/

U W A G A !
W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
w dniach od 7 listopada 2020 r. do 24 kwietnia 2021 r. następuje czasowe zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu w następujący sposób:
 
  • Wszystkie zajęcia i próby dla poszczególnych grup (dzieci, młodzież, dorośli) w w/w terminie zostają odwołane,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu w w/w okresie będzie czynny w godzinach 8.00-16.00,
  • W w/w okresie zostają czasowo zamknięte Świetlice GOK w Górze Puławskiej i Borowej,
  • Kontakt w sprawach niecierpiących zwłoki lub w celu umówienia wizyty z pracownikami/dyrektorem GOK wyłącznie telefoniczny pod nr Tel: 81 881 32 22, oraz przez e-mail: gokgolab@wp.pl

Spotkanie z modelarzami

Współczesne modelarstwo kartonowe:
W spotkaniu uczestniczą Stanisław Śliwiński - modelarz z 30letnim stażem, projektant i wydawca modeli kartonowych, oraz Edward Capała, miejscowy modelarz z 24 letnim stażem i jednocześnie od 4 lat społeczny instruktor modelarstwa kartonowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu.

W różnych sytuacjach, jakie stawia przed nami codzienność, profesjonalna pomoc prawnika może okazać się nieodzowna. Co jednak, gdy osoba potrzebująca porady nie jest w stanie ponieść jej kosztów? Z pomocą mieszkańcom powiatu puławskiego przychodzi sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Tylko w pierwszym kwartale tego roku, z darmowej wizyty u prawnika skorzystały 442 osoby a z poradnictwa obywatelskiego 37 osób.

Pomoc prawna jest udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii nieodpłatne poradnictwo prawne na obszarze powiatu puławskiego udzielane jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbywa się po przesłaniu na adres e-mail: jsmich@pulawy.powiat.pl wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). W przypadku braku dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr tel. 609 009 469.